• slidebg1
    wszystko do produkcji schodów - baza dostawców
    baza wiedzy o schodach

Baza wiedzy o Schodach


Normy w schodach - szerokość biegów


Przy projektowaniu schodów należy zwrócić uwagę na obowiązujące w Polsce normy ich wymiarów wskazane w Rozporządzeniu Ministra..


..Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dziennik Ustaw nr 75 poz.690 § 66-69 . Wymiary wysokości i szerokości biegu, spocznika, stopni są ściśle określone - uzależnione od przeznaczenia budynków

Inne normy są wymagane dla budynków jednorodzinnych oraz mieszkań dwupoziomowych, a inne dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Jeszcze inne stosuje się dla przedszkoli czy budynków opieki zdrowotnej. Szczegóły należy sprawdzić w rozporządzeniu ministra.

Jeżeli mamy do czynienia z odbiorem schodów w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach dwupoziomowych to norma mówi: minimalna szerokość użytkowa schodów to 80 cm, a maksymalna wysokość stopnia (podniesienie) to 19 cm.

normy w schodach - szerokość biegów

Natomiast jeżeli mamy do czynienia z budynkami użyteczności publicznej (a także budynków wielorodzinnych, magazynowo-składowych, oraz usługowych, w których zatrudnia się ponad 10 osób) to minimalna szerokość użytkowa to 120 cm. minimalna szerokość spocznika to 150 cm, a maksymalna wysokość stopnia to 17,5 cm. Co więcej nie powinno być więcej niż 17 stopni w biegu.


Sprawdź parametry planowanych schodów w bezpłatnym kalkulatorze Planowanie schodów zabiegowych

Jak się mierzy szerokość użytkową schodów?


Szerokość użytkowa schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — między wykończoną powierzchnia ściany a wewnętrzna krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie moga być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. Ciekawe czy słupek wchodzący w szerokość użytkową liczy się czy nie ;)?


Jaka szerokość stopni schodowych?


Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem:
2h + s = 60 do 65 cm
gdzie h oznacza wysokość stopnia, s — jego szerokość. Wychodzi na to że przy wysokości podniesienia równej 19cm - szerokość stopni powinna wynosić od 22 cm do 27cm, a najlepiej 24,5cm. - Kalkulator Parametry schodów


A w którym miejscu mierzymy szerokość stopnia?


Szerokość stopni schodów zabiegowych powinna wynosić co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taka należy zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.

normy w schodach - szerokość biegów

Jest kilka wyjątków, inne są np. normy dla schodów zewnętrznych, dlatego odsyłamy do rozporządzenia ministra: od strony 5211.