Podawanie swoich danych osobowych - zasady ogólne

Podajesz dane osobowe TYLKO i WYŁĄCZNIE, GDY CHCESZ BY TWOJE ZAPYTNIE O SCHODY DOTARŁO DO PRODUCETÓW ZAREJESTROWNYCH NA SCHODY.PL, w tym celu będziemy prosić o podanie następujących danych osobowych:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, dane z formularza kontaktowego nie zostaną zapisane, a Twoje zapytanie nie zostanie przesłane do Producenta lub Dostawcy.

Proszę pamiętać, że przeglądanie zdjęć i wizytówek Producentów schodów jest dostępne bez ograniczeń i bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych
 

Twoje dane osobowe będą nam służyć wyłącznie do kontaktu Ciebie z Dostawcą lub Producentem zarejestrowanym na stronie schody.pl i będą przechowywane maksymalnie rok czasu.

W razie sprzeciwu i wycofania zgody na przechowywanie danych osobowych wystarczy kontakt z adminem strony:(kontakt telefoniczny i mailowy podany w stopce strony), a Twoje dane zostaną bezzwłocznie i trwale usunięte.

 

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest schody.pl, MSC MSuchorzewski, Niepołomicka 47, 71018 Szczecin, NIP: 8521964578 (nazywana dalej "Serwis" lub “Usługodawca”) operator internetowej platformy schody.pl (dalej „schodyPL”).

Kontakt w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Wszelkie pytania związane z RODO prosimy kierować na adres korespondencyjny Usługodawcy lub na adres email kasia @schody.pI

Źródło danych osobowych

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania usługi, przez co rozumiemy m.in.:

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu schody.pl, którym jest:

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki nie zgoda nie będzie cofnięta

 

Uprawnienia wobec Usługodawcy w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy Producentom i Dostawcą zarejestrowanym na schody.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę formularza kontaktowego.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, w którym pośredniczymy pomiędzy Tobą, a  Producentami i Dostawcami zarejestrowanymi na schody.pl, a także po zakończeniu pośrednictwa w celach statystycznych i archiwizacjnych (maksymalnie rok czasu)

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.