Zdjęcia schodów / Blog

Gięte schody na beton


Przykład pięknych, ekskluzywnych schodów będących obłożeniem betonu, których wykonawcą jest firma Moda na Drewno z Legnicy. Wylane schody betonowe zawsze stanowią przeszkodę i ograniczenie dla Stolarza. W tym przypadku był to odlew betonowy - krzywo wylany - w dodatku idący w łuku.

 

Pan Maciej Chmurzyński, właściciel firmy Moda na Drewno wspomina, "Sytuacja którą zastaliśmy na budowie nie była szablonowa...Klientka z duszą artysty i okiem dekoratora wnętrz postawiła poprzeczkę wysoko, blisko szczytu stolarskich możliwości".

Schody gięte na beton
Schody gięte na beton
Beton nie był prosty, stąd decyzja, która miała ułatwić pracę: zlecenie usługowego pomiaru schodów na beton - Flexijet 3D

Kluczowe jest zeskanować klatkę i zrobić projekt wstępny schodów, by zmierzyć się z oczekiwaniami Klienta. Beton ogranicza Stolarza. Dlatego tak ważne jest przedyskutować z Klientem wszystkie problemy betonu i przedstawić propozycje ich rozwiązania "PRZED" - na etapie projektu, a nie "PO", jak właśnie skończyliśmy montaż
Schody gięte na beton
Schody gięte na beton
p. Chmurzyński: "Promienie na "łukowych" ścianach, delikatnie mówiąc, nie był płynne. Rzeczywiste ściany pokazały się w rzucie z góry wygenerowanym przez Flexijet dla Compass CAD 10, co pozwoliło wyznaczyć promienie policzków tak, aby wzniosy byłe regularne, a linia policzków łagodna.

Po akceptacji projektu i wizualizacji przeszliśmy gładko do realizacji z użyciem drewna dębowego w I gatunku. Przygotowane elementy schodów wycięliśmy na maszynie CNC z precyzją, która oszczędziła nam pracy z "dopasowywaniem" schodów drewnianych do istniejącego betonu.."

Efekt: bardzo dobry, a Klienci są urzeczeni końcowym efektem.
Schody gięte na beton
Schody gięte na beton

Ostatnie aktualności