Szerokość schodów

Minimalna i zalecana szerokość biegu schodowego. Baardzo szerokie schody.

Jaka jest minimalna szerokość biegu schodowego? Czy warto robić schody jak najszersze? Co mówią normy?

normy i planowanie schodów
Szerokość biegu schodów

Szerokość biegów schodów

Przy projektowaniu schodów należy zwrócić uwagę na obowiązujące w Polsce normy ich wymiarów wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw nr 75 poz.690 § 66-69. Wymiary wysokości i szerokości biegu, spocznika, stopni są ściśle określone - uzależnione od przeznaczenia budynków
Inne są wymagania dla budynków jednorodzinnych czy mieszkań dwupoziomowych, a inne dla głównych klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Jeszcze inne stosuje się dla przedszkoli czy budynków opieki zdrowotnej.
Jeżeli mamy do czynienia ze schodami w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach dwupoziomowych to norma mówi: minimalna szerokość użytkowa schodów to 80 cm.
Natomiast jeżeli mamy do czynienia z budynkami użyteczności publicznej to minimalna szerokość użytkowa to 120 cm .. oraz poręcze/pochwyty z obu stron.

A jak się mierzy tę szerokość?

Ważny jest sposób pomiaru szerokości biegu schodów. Mierzy się go pomiędzy poręczami/pochwytami lub między pochwytem i ścianą.

Dodatkowo warto pamiętać (jak na obrazku), że każda poręcz powinna być odsunięta od ścian czy boku stropu o 5cm, tak aby swobodnie można było ją złapać. Oraz, że minimalna bezpieczna wysokość poręczy dla domków jednorodzinnych to 90cm liczone od noska stopnia (od początku stopnia) pionowo do góry poręczy

Szerokość schodów
Szerokość biegu schodów - odstęp poręczy

Poręcz schodowa, która spełnia swoją rolę

Przy planowaniu schodów należy zwrócić uwagę na prawidłowe odstępy poręczy od ścian. Ma to istotny wpływ na użytkową szerokość schodów, bo żeby móc poręcz chwycić, trzeba odsunąć ją od ściany. Sprawę odstępów i tzw "duszy schodów" poruszyliśmy opisując problemy związane z "Wąskim otworem w stropie"

Wielkie schody

Czy warto robić schody jak najszersze?

W rezydencjach, pałacach i tam gdzie schody są ozdobą oraz gdy na schody możemy poświęcić mnóstwo miejsca, tam można zrealizować specjalny projekt oparty o dużą szerokość schodów.
W zwykłych domach jednorodzinnych po schodach zwykle się chodzi w odległości około 45cm od poręczy. Część biegu schodów - ponad 100 cm - często pozostaje nieużytkowa.. Zawsze może być jakiś specjalny powód na wykonanie szerszych biegów (np. duży ruch i ważne jest swobodne mijanie się na schodach), ale naszym zdaniem bez specjalnego powodu schody szerokie na 120cm nie mają żadnej przewagi nad schodami "setkami".. a zbierają więcej miejsca, które może być przeznaczone na funkcje mieszkalne.


Warto zapamiętać

Najpopularniejsze w Polsce schody do domów jednorodzinnych mają od 90 - do 100 cm szerokość (liczonej razem z poręczami). Za minimum przyjmuje się schody szerokie na 80cm.

Planowanie schodów

copyright by schody.pl 2023 ––––––––––

Wygodne schody

Wygodne schody

Wygodne schody? Jakie to?
Schody normalne i strome czyli jakie wysokie powinny być stopnie?

Wygodne schody
miejsce na schody

Miejsce na schody

Jaki otwór przygotować?
Czy kształt jest ważny?
Ile miejsca zajmą schody?

Miejsce na schody
szerokosc biegu schodów

Szerokość schodów

Jaka jest minimalna szerokość schodów?
Czy warto robić schody jak najszersze?
Jak się liczy szerokość biegu?

Szerokość schodów